Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Szlachta Rzeczypospolitej — Oddział Wrocławski Związku Szlachty Polskiej

Szlachta Rzeczypospolitej

Oddział Wrocławski Związku Szlachty Polskiej

28 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich spotkali się przedstawiciele stanu drugiego, aby konferencją naukową uczcić jubileusz XV-lecia Oddziału Wrocławskiego Związku Szlachty Polskiej.

Związek stawia sobie za cel przede wszystkim: integrację i reprezentację środowiska szlacheckiego, ochronę dobrego imienia szlachty Rzeczypospolitej Wielu Narodów, opiekę nad zabytkami kultury szlacheckiej, popularyzację i promowanie kultury, dorobku i najlepszych tradycji szlacheckich, krzewienie etosu rycerskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Otwarcie konferencji — prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej Adam Biliński, wicedyrektor ZN im. Ossolińskich dr Mariusz Dworsatschek, wicedyrektor Instytutu Historycznego UWr prof. Filip Wolański

Piotr Szymon Łoś (Związek Szlachty Polskiej) — Czy współczesnej Polsce potrzebna jest tradycja szlachecko-ziemiańska?

dr Magdalena ZimermanZwiązki Lubomirskich z Dolnym Śląskiem

mgr Aleksandra Ziober (Instytut Historyczny UWr) — Sapiehowie czerejscy – pochodzenie rodu i jego wybitni przedstawiciele w XVII wieku

dr Małgorzata Pach-GalikRód Małachowskich – linia młodsza Nałęczów Małachowskich

prof. Dariusz Rolnik (wicedyrektor Zakładu Historii Nowożytnej UŚ) — Szlachta wobec „targowicy”

mgr Adam Pszczółkowski (Związek Szlachty Polskiej) — Wywody szlachectwa w deputacji litewsko-wileńskiej

mgr Piotr Galik (ZN im. Ossolińskich) — Pododdziały szlacheckie w Wojsku Polskim okresu II RP

prof. Filip Wolański (UWr), prof. Marek Cetwiński (AJD), prof. Zdzisław Julian Winnicki (UWr), prof. Sławomir Górzyński (PTH, UO) — Panel dyskusyjny

Nagranie wideo

Otwarcie konferencji — prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej Adam Biliński, wicedyrektor ZN im. Ossolińskich dr Mariusz Dworsatschek, wicedyrektor Instytutu Historycznego UWr prof. Filip Wolański

Piotr Szymon Łoś (Związek Szlachty Polskiej) — Czy współczesnej Polsce potrzebna jest tradycja szlachecko-ziemiańska?

dr Magdalena ZimermanZwiązki Lubomirskich z Dolnym Śląskiem

mgr Aleksandra Ziober (Instytut Historyczny UWr) — Sapiehowie czerejscy – pochodzenie rodu i jego wybitni przedstawiciele w XVII wieku

dr Małgorzata Pach-GalikRód Małachowskich – linia młodsza Nałęczów Małachowskich

prof. Dariusz Rolnik (wicedyrektor Zakładu Historii Nowożytnej UŚ) — Szlachta wobec „targowicy”

mgr Adam Pszczółkowski (Związek Szlachty Polskiej) — Wywody szlachectwa w deputacji litewsko-wileńskiej

mgr Piotr Galik (ZN im. Ossolińskich) — Pododdziały szlacheckie w Wojsku Polskim okresu II RP

prof. Filip Wolański (UWr), prof. Marek Cetwiński (AJD), prof. Zdzisław Julian Winnicki (UWr), prof. Sławomir Górzyński (PTH, UO) — Panel dyskusyjny, część I

prof. Filip Wolański (UWr), prof. Marek Cetwiński (AJD), prof. Zdzisław Julian Winnicki (UWr), prof. Sławomir Górzyński (PTH, UO) — Panel dyskusyjny, część II

prezes Adam Biliński — fot. Adrian Nikiel

dr Mariusz Dworsatschek — fot. Adrian Nikiel

dr Magdalena Zimerman — fot. Adrian Nikiel

mgr Aleksandra Ziober — fot. Adrian Nikiel

prof. Dariusz Rolnik — fot. Adrian Nikiel

mgr Adam Pszczółkowski — fot. Adrian Nikiel

mgr Piotr Galik — fot. Adrian Nikiel

panel dyskusyjny — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.