Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Czym jest teologia polityczna? / Trzy typy teologii politycznej — prof. Jacek Bartyzel

Czym jest teologia polityczna? / Trzy typy teologii politycznej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

W 1922 roku wielki niemiecki uczony, filozof prawa i filozof polityki Karol Schmitt ogłosił dzieło zatytułowane Teologia polityczna. Od tej publikacji w obszarze różnych dyscyplin, zwłaszcza zaś nauk o polityce, rozpoczął się naukowy namysł nad teologią polityczną.

Według węższej definicji Henryka Meiera: jest ona teorią polityczną, doktryną polityczną albo określeniem stanowiska politycznego, zgodnie z którym sam teolog polityczny przyjmuje Objawienie Boga za najwyższy i ostateczny fundament. Natomiast zdaniem pana prof. dra hab. Jacka Bartyzela ta subdyscyplina naukowa jest wielowątkowym i wieloaspektowym namysłem nad relacjami i analogiami strukturalnymi pomiędzy transcendencją a immanencją, religią a polityką oraz Kościołem a państwem. Namysłem – w zależności od nadawcy, jego intencji i celu oraz domniemanego adresata – uprawianym w obrębie teologii, nauczania społecznego Kościoła, filozofii polityki (państwa i prawa), filozofii moralnej lub socjologii prawa, zazwyczaj także ściśle powiązanym z filozofią dziejów i filozofią kultury.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.