Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » The Case against Education — prof. Bryan Caplan

The Case against Education

Instytut Misesa

Pan prof. Bryan Caplan, amerykański ekonomista, znany już Czytelnikom Portalu Legitymistycznego z wykładu wygłoszonego we Wrocławiu w marcu 2022 r., ponownie odwiedził stolicę Śląska, tym razem 19 czerwca 2023 r. przedstawiając na Uniwersytecie Wrocławskim swoje zastrzeżenia odnośnie do procesu kształcenia na poziomie akademickim.

Wykład gościa Instytutu Misesa (w języku angielskim) dotyczył wątpliwej, jego zdaniem, roli szkolnictwa wyższego w kształtowaniu tzw. kapitału ludzkiego. Prelegent zasugerował, że edukacja uniwersytecka pełni zamiast tego przede wszystkim funkcję sygnalizacyjną, informującą potencjalnych pracodawców o karności i uległości aplikantów. Jednakże im częściej aplikanci są w stanie legitymować się uczelnianymi dyplomami, w tym większym stopniu wysyłane przez nich sygnały nie niosą żadnej konkretnej wartości informacyjnej, gdyż w żaden sposób nie wyróżniają danego kandydata na tle reszty.

Prelegent podsumował wystąpienie wnioskiem, że jednym z najlepiej rokujących rozwiązań mogących powiązać uzyskiwanie wykształcenia z nabywaniem kapitału ludzkiego mogłoby być przyjęcie na szerszą skalę modelu niemieckiego, który w znacznym stopniu różnicuje ścieżki edukacyjne, dowartościowując edukację zawodową i podkreślając, że nie każdemu potrzebne są akademickie szlify.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Prof. Bryan Caplan i dr Mateusz Benedyk, Wrocław, 19 VI AD 2023 — fot. Adrian Nikiel

Prof. Bryan Caplan, Wrocław, 19 VI AD 2023 — fot. Adrian Nikiel

Prof. Bryan Caplan, Wrocław, 19 VI AD 2023 — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.