Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na I Niedzielę Adwentu AD 2019 — x. Rafał Trytek

Kazania na I Niedzielę Adwentu AD 2019

x. Rafał Trytek

Podczas Mszy Świętych sprawowanych 1 grudnia 2019 roku w Krakowie i Wrocławiu x. Rafał Trytek przypomniał, że nasz Pan Jezus Chrystus oczekuje od wiernych, aby zaufali Jego słowom, albowiem wszystkie doczesne dobra przeminą, jedynie zaś w Nim jest zbawienie. Nie ma innych zbawicieli, chociaż chcieliby tego głosiciele fałszywego ekumenizmu. Podobnie nie istnieje inna Matka Boża poza Najświętszą Maryją Panną – nie ma bowiem żadnej Pachamamy, żadnej bogini płodności, matki ziemi czy żony mitologicznego bóstwa. A mimo to widzimy, że mnożą się bluźnierstwa do tej pory nieznane w historii Kościoła – apostazja zwieńczyła ponad półwiecze herezyj głoszonych w murach niegdyś katolickich świątyń.

Kiedy odrzucane jest nauczanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, nikt już nie może udawać i zwodzić innych, że można pogodzić dokumenty II Soboru Watykańskiego z Tradycją. Jak zauważył, cytowany przez x. Rafała Trytka, JE x. biskup Donald Sanborn – dokumenty II Soboru Watykańskiego należałoby spalić. Ponieważ są sprzeczne z nauczaniem Kościoła, wszystkie półśrodki podejmowane w Jego obronie jedynie mącą umysły. Wzorem dla współczesnych katolików pozostaje papież św. Pius X, który najdosłowniej tępił modernizm, dając temu wyraz zarówno w nauczaniu, jak i w decyzjach personalnych. Fałsz zaraża całą owczarnię, dlatego twardość i nieugiętość tego papieża są dla nas przykładem i rozkazem. Nie można paktować z modernistami – kto tak czyni, naraża na szwank samego siebie.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.