Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Poniedziałek Wielkanocny AD 2024 — x. Rafał Trytek

Kazania na Poniedziałek Wielkanocny

x. Rafał Trytek ICR

Nasz Pan Jezus Chrystus, który w drodze do Emaus objaśniał pisma swoim uczniom, ustanowił Urząd Nauczycielski, żeby nasze umysły nie podążyły w stronę błędów. Zadaniem papiestwa jest umacnianie katolików w wierze, dlatego Syn Boży modlił się za św. Piotra: aby umacniać innych, trzeba najpierw samemu tę wiarę posiadać – przypomniał x. Rafał Trytek ICR, 1 kwietnia 2024 roku wygłaszając kazania podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu.

Żeby pełnić urząd św. Piotra, trzeba wierzyć, że Kościół katolicki jest jedyną Oblubienicą Chrystusa. Gdyby poza Nim istniały jakieś inne Kościoły głoszące prawdę, papiestwo byłoby względne, lecz nasz Pan Jezus Chrystus ufundował Kościół na Piotrze – Skale, a dzięki temu Kościół trwał przez wieki wbrew prześladowaniom. Dlatego też ten urząd musi być wieczny, tzn. mający kontynuację, prawdziwy papież nie może zaś narzucać niczego, co byłoby sprzeczne z Wiarą: Stolica Apostolska nigdy nie popadła w błąd. Nasz Zbawiciel zapewnił swoją modlitwą, że św. Piotr i jego następcy nigdy nie upadli, definiując Wiarę katolicką.

Zważywszy na to, mamy pewność, że prawdziwi papieże, nawet jeśli sami są ułomni, nie poprowadzą katolików do piekła. Odrzućmy zatem gallikańskie i protestanckie wyobrażenia papiestwa i módlmy się do świętych i beatyfikowanych papieży o wstawiennictwo w niebie.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

Oratorium Świętego Józefa Opiekuna Kościoła Świętego, 1 IV AD 2024 — fot. Adrian Nikiel

Oratorium Świętego Józefa Opiekuna Kościoła Świętego, 1 IV AD 2024 — fot. Adrian Nikiel

Oratorium Świętego Józefa Opiekuna Kościoła Świętego, 1 IV AD 2024 — fot. Adrian Nikiel

Oratorium Świętego Józefa Opiekuna Kościoła Świętego, 1 IV AD 2024 — fot. Adrian Nikiel

Oratorium Świętego Józefa Opiekuna Kościoła Świętego, 1 IV AD 2024 — fot. Adrian Nikiel

Oratorium Świętego Józefa Opiekuna Kościoła Świętego, 1 IV AD 2024 — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.