Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na uroczystość Wszystkich Świętych AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazanie na uroczystość Wszystkich Świętych

x. Rafał Trytek

1 listopada 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypomniał w nim katolicki wzorzec świętości, pozostający w oczywistej sprzeczności ze współczesną wizją świętości według modernistów. Katolicki święty to człowiek przede wszystkim integralnie wierny nauczaniu Kościoła Świętego, człowiek, który w świątobliwym życiu praktykował cnoty w stopniu heroicznym, pełnił uczynki miłosierdzia w sposób doskonały, dając tym samym przykład, jak upodabniać się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Równocześnie należy pamiętać, że nikt nie może stać się świętym dzięki własnym zasługom – świętość zawsze dana jest z góry, wlana przez Boga w duszę człowieka, wyróżniająca ją z otoczenia. Święci tryumfują z naszym Panem Jezusem Chrystusem w Niebie, gdyż w życiu doczesnym oddali się całkowicie Bogu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.