Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na święto Wszystkich Świętych AD 2017 — x. Rafał Trytek

Kazanie na święto Wszystkich Świętych

x. Rafał Trytek

1 listopada 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypomniał w nim, że istotą świętości jest naśladowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, które wykracza poza naturalną dobroć. Dobroć pozbawiona Łaski nadprzyrodzonej nie daje bowiem wstępu do Nieba. Dlatego z miłości do Boga i bliźnich trzeba iść ścieżką doskonałości, przezwyciężając wszystkie przeszkody i przeciwstawiając się światowym pokusom.

Ponieważ natura ludzka została zraniona przez grzech pierworodny, musimy oddalić się od świata i modlić. Święty jest człowiekiem cichym i pokornego serca, ubogim w duchu, a pragnącym sprawiedliwości, sprzyjają zaś temu: modlitwa, kontemplacja, dobra chrześcijańska lektura, właściwe towarzystwo i dbałość o nawracanie bliźnich.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.