Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na uroczystość Wszystkich Świętych AD 2022 — x. Rafał Trytek

Kazanie na uroczystość Wszystkich Świętych

x. Rafał Trytek ICR

Świętość mierzy się bliskością do Boga – zaznaczył x. Rafał Trytek ICR podczas kazania wygłoszonego 1 listopada 2022 roku w Krakowie. Najświętsza Maryja Panna, która nie znała żadnego grzechu, jest więc najbliższa Stwórcy: jako Matka naszego Pana Jezusa Chrystusa została wyniesiona do godności Królowej aniołów oraz Królowej męczenników (przez ofiarę z życia szczególnie podobnych do Syna Bożego) i pozostałych świętych. Następny w hierarchii zbawionych jest św. Józef, małżonek Matki Bożej, a jednocześnie człowiek niezwykłej czystości, opiekun Zbawiciela. Jako kolejny powinien zaś zostać wymieniony św. Jan Chrzciciel, który przygotowywał drogę Pańską – uświęcony już w łonie św. Elżbiety. Dalej następują apostołowie, gdyż dzięki nim znamy Wiarę Świętą. Prócz tych wielkich świętych Kościół czci również wszystkich w ciągu wieków zapomnianych – z wiarą, że nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny i świętych, to samo, którego brakuje protestantom, w najtrudniejszych chwilach może być wielką pomocą dla wiernych.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.