Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XVIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazania na XVIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św.

x. Rafał Trytek ICR

Różaniec jest tą modlitwą, która przygotowuje tryumf Chrystusa. Dwa Imiona – Jezusa i Maryi – są nierozłączne w dziele naszego zbawienia – nauczał x. Rafał Trytek ICR, zwracając się do wiernych, którzy 1 października 2023 roku zgromadzili się na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Pierwsza niedziela października była tradycyjnie, od czasu zwycięstwa pod Lepanto, Niedzielą Różańcową – świętem Matki Bożej Zwycięskiej, później: Różańcowej. Papież św. Pius V ustanowił je na pamiątkę zwycięstwa wojsk chrześcijańskich. Natomiast papież św. Pius X wyznaczył stałą datę uprzednio ruchomego święta na 7 października.

Jeżeli modlimy się na poświęconym różańcu, odmawianie Modlitwy Różańcowej jest obdarzone licznymi przywilejami i opustami. Warto także zapisać się do bractwa różańcowego. Papież Leon XIII przydzielił odpusty związane z tą modlitwą (zwłaszcza odmawianą przed Najświętszym Sakramentem) na cały październik i 1 listopada. Odpusty można zyskać nawet dzięki dzierżeniu w dłoni poświęconego różańca.

W Polsce w październiku powinniśmy pamiętać o przywileju, jakim jest święto dziękczynienia za zwycięstwo w pierwszej bitwie chocimskiej nad wrogami Trójcy Przenajświętszej. Październik to również czas wspomnienia bł. Jana z Dukli, naśladowcy św. Franciszka z Asyżu, patrona miasta najbardziej katolickiego – Lwowa, a także patrona wojska polskiego. Poza tym 1 października obchodziliśmy święto św. Remigiusza, biskupa, który włączył do Kościoła Chlodwiga, króla Franków, twórcę późniejszej Francji jako kraju katolickiego.

Prośmy św. Michała Archanioła, aby wspierał nas w walce z wojskami piekielnymi. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę o owoce duchowe i materialne Modlitwy Różańcowej, których potrzebujemy, by osiągnąć świętość.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.