Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na święto Obrzezania Pańskiego AD 2024 — x. Rafał Trytek

Kazanie na święto Obrzezania Pańskiego

x. Rafał Trytek ICR

Nasz Pan Jezus Chrystus w ósmym dniu życia po raz pierwszy przelał Przenajdroższą Krew – przypomniał x. Rafał Trytek ICR, zwracając się do wiernych, którzy 1 stycznia 2024 roku zgromadzili się na Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Tego dnia Syn Boży otrzymał imię Jezus i został obrzezany w świątyni. W Starym Testamencie obrzezanie służyło wyproszeniu łaski zmycia grzechu pierworodnego, lecz ten akt miał znaczenie tylko w odwołaniu do przyszłej Ofiary Chrystusa. W naszym Panu wypełniły się bowiem obietnice Abrahama, Izaaka i Jakuba oraz zapowiedzi proroków. Cały Stary Testament był ukierunkowany na przyjście Zbawiciela.

W naszym Panu wypełniły się wszystkie oczekiwania i proroctwa, łącznie ze słowami Izajasza o mężu znającym niemoc. Świątynia, w której uprzednio służyła Najświętsza Maryja Panna, została uświęcona Krwią – rozpoczęła się publiczna misja Syna Bożego. Jego Krew jako jedyna może nas zbawić. Jest to Ofiara najczystsza i niepokalana – nigdy już takiej nie będzie, a czerpią z niej wszystkie Msze Święte.

Jako katolicy staramy się zmyć nieprawość naszego świata. Toczymy bój z grzechem, światem i własnymi namiętnościami. Wzywajmy zatem Krwi Chrystusowej, abyśmy byli w stanie walczyć i osiągnąć nagrodę w niebie.

W tym kontekście powinniśmy także postrzegać cierpienia, które są chciane i zaplanowane, abyśmy doszli do nieba. Z nieskalanymi intencjami wykonujmy zatem polecenia Boga i zwracajmy się do naszej Królowej, Matki Bożej Dobrej Rady, abyśmy nie dali się zwieść własnemu ograniczonemu rozumowi. Gromadźmy się w armii Chrystusa Króla i módlmy się o pokonanie wszelkich herezyj.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.