Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na II Niedzielę Adwentu AD 2017 — x. Rafał Trytek

Kazanie na II Niedzielę Adwentu

x. Rafał Trytek

10 grudnia 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni podczas Mszy Świętej w Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krakowie. W czasach smutnego oczekiwania i tęsknoty za Bogiem Stary Testament w całości został spisany po to, aby zapowiedzieć nadejście Mesjasza. W tym kontekście należy widzieć rolę, jaką odegrał w historii zbawienia święty Jan Chrzciciel, ostatni prorok Starego Testamentu, który poprzedził naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby przygotować Jego drogę – począwszy od zgromadzenia uczniów wezwanych później, aby stali się apostołami. Także śmierć św. Jana, który żył ascetycznie, pokutował, zachował cnotę czystości i odważnie przeciwstawił się zepsuciu moralnemu możnych tego świata, była zapowiedzią Męki Syna Bożego.

Również dziś powinniśmy wzbudzić w sobie tęsknotę za Bogiem, gdyż w każdej chwili życia potrzebujemy Miłości i Łaski Zbawiciela oraz Maryi Niepokalanej, która jest Wszechpośredniczką Wszystkich Łask. Prośmy, abyśmy byli sługami i naśladowcami Syna Bożego i Najświętszej Maryi Panny.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.