Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na II Niedzielę Adwentu AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazania na II Niedzielę Adwentu

x. Rafał Trytek ICR

W II Niedzielę Adwentu papieże sprawowali Msze Święte w rzymskim kościele pw. Świętego Krzyża z Jerozolimy. Kościół Święty zaznaczał w ten sposób ścisły związek Adwentu z Męką Pańską: nasz Pan Jezus Chrystus narodził się, aby nas odkupić – przypomniał x. Rafał Trytek ICR, 10 grudnia 2023 roku sprawujący Msze Święte w Krakowie i Wrocławiu.

Tego dnia wierni wspominają ostatniego proroka i kapłana Starego Testamentu, św. Jana Chrzciciela, który zapowiadał nadejście czasu łaski i zamknięcie czasu sprawiedliwości. Przyjście Syna Bożego było wypełnieniem obietnicy, dlatego św. Jan swoje życie pełne ascezy podporządkował Zbawicielowi – przygotowywał uczniów, którzy znaleźli się w gronie apostołów, a jego męczeńska śmierć stała się zapowiedzią Męki Pańskiej. Św. Jan zginął, gdyż przeciwstawił się publicznej niemoralności króla Heroda. Współcześnie jest świętym na nasze czasy – żyjemy w epoce, kiedy moralność jest publicznie deptana, zarówno przez niekatolickie rządy, jak i przez tych, którzy uzurpują sobie miano „katolickiej hierarchii”, lecz równocześnie akceptują najgorsze grzechy, będące pogwałceniem woli Chrystusa.

Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, św. Józefa i św. Jana Chrzciciela o odwagę świadczenia o naszym Panu Jezusie Chrystusie i prawdzie Ewangelii. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.