Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Poniedziałek Wielkanocny AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazania na Poniedziałek Wielkanocny

x. Rafał Trytek ICR

W Poniedziałek Wielkanocny Kościół przypomina wiernym kolejne wydarzenia, do których doszło po Zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa – nauczał x. Rafał Trytek ICR podczas Mszy Świętych sprawowanych 10 kwietnia 2023 roku w Krakowie i Wrocławiu. Czytając o uczniach zmierzających do Emaus, ponownie możemy się przekonać, że Syn Boży nie pozostawił ich bez opieki, lecz tłumaczył im kolejne części Starego Testamentu, które zapowiadały Jego Mękę i Zmartwychwstanie.

Pismo Święte nie jest jasne samo z siebie, diabeł zaś, korzystający z zaćmienia ludzkich umysłów grzechem, przekręca zawartą w nim prawdę. Dlatego potrzebujemy Kościoła – każdy prawowity następca św. Piotra zachowuje depozyt Wiary i tłumaczy, jak interpretować Pismo Święte i Tradycję. Sam św. Piotr został wyróżniony wśród apostołów, gdy jako pierwszy papież i zastępca Chrystusa na ziemi otrzymał od Zbawiciela łaskę szczególnego objawienia.

Tam, gdzie są następcy św. Piotra, tam również znajdziemy prawdziwą naukę Kościoła. Jeśli zaś nie ma autentycznej nauki o Piśmie Świętym, nie ma także prawdziwego papieża. Módlmy się (także za wstawiennictwem pierwszego wśród apostołów), abyśmy zachowali wierność Kościołowi rzymskiemu, którego prawowity pasterz nie poprowadzi powierzonych mu owiec na nieurodzajne pola.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.