Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na święto Świętej Rodziny AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazania na święto Świętej Rodziny

x. Rafał Trytek

10 stycznia 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i we Wrocławiu. Święto Świętej Rodziny – wprowadzone przez papieża Leona XIII i rozszerzone na cały Kościół przez papieża Benedykta XV – wskazuje wiernym chrześcijański ideał życia rodzinnego przeciwny współczesnemu upadkowi moralnemu. Na ten ideał składają się: świętość obyczajów, modlitwa i wzrastanie we wzajemnej miłości, a także ubóstwo duchowe – rodzina chrześcijańska ma przede wszystkim przygotowywać do życia wiecznego w Niebie. We wszystkim zatem powinniśmy wielbić Boga: w pracy, trudach, cierpieniach, modlitwie, aby zasłużyć na łaskę ostateczną, którą jest łaska dobrej śmierci.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.