Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazania na XV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św.

x. Rafał Trytek ICR

10 września 2023 roku x. Rafał Trytek ICR wygłosił kazania skierowane do wiernych zgromadzonych na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Duszpasterz zwrócił szczególną uwagę na dni świąteczne przypadające w bieżącym tygodniu. Nawiązał do jednego z męczenników konfesjonału, św. Mikołaja z Tolentino, który dla dobra penitentów poświęcał zdrowie, przez wiele godzin dziennie wysłuchując spowiedzi. Augustianin został przy tym obdarzony łaską kruszenia serc i prowadzenia grzeszników w taki sposób, aby wypełniali warunki dobrej spowiedzi. Módlmy się, aby nasz Stwórca obdarzył Kościół kolejnymi świętymi kapłanami o tak potrzebnych dziś wiernym zdolnościach.

12 września to święto Najświętszego Imienia Maryi – wprowadzone do kalendarza kościelnego po siedemnastowiecznych zwycięstwach nad Portą Otomańską. Tego dnia Polacy upamiętniają rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem i wspominają króla Jana III. Monarcha, który – podkreślił x. Rafał Trytek ICR – był ostatnim polskim królem prowadzącym samodzielną politykę, łączył talent polityczny z uzdolnieniami wojskowymi, a na tron został wyniesiony po licznych sukcesach w polu. Funkcję jego spowiednika objął o. Stanisław Papczyński, który pomógł tryumfatorowi osiągnąć dojrzałość chrześcijańską. Właśnie dzięki właściwemu kierownictwu duchowemu król Jan III był w stanie zrozumieć, że o jego zwycięstwach decyduje nie tylko stan własnych sił, lecz przede wszystkim – Łaska Boża. W tym kontekście należy dostrzec znaczenie kolejnego święta: Podwyższenia Krzyża Świętego – znaku będącego symbolem wiecznego tryumfu Zbawiciela.

We wszystkich potrzebach wierni powinni odwoływać się również do Matki Bożej Bolesnej, szczególnie czczonej przez Kościół 15 września.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

Matka Boża Bolesna

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.