Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na święto Świętej Rodziny AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazania na święto Świętej Rodziny

x. Rafał Trytek

11 stycznia 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania do wiernych zgromadzonych na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Stawiając Świętą Rodzinę za wzór rodziny katolickiej, przypomniał, że nasz Pan Jezus Chrystus – chociaż jest Bogiem, którego wszechmocy i świętości nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i pojąć – jako człowiek wzrastał w mądrości i łasce, pozostając doskonale posłusznym Najświętszej Maryi Pannie i świętemu Józefowi we wszystkich sprawach podlegających władzy rodzicielskiej.

Nasz Pan wskazał wiernym wzór życia chrześcijańskiego, czyli życia skupionego na modlitwie i adoracji Boga, wzrastaniu w cnotach i zbieraniu zasług. Zadaniem katolików jest spełnianie obowiązków stanu i przygotowywanie się do wiecznej radości w Niebie.

Spełniając obowiązki stanu, musimy równocześnie pamiętać, że władza rodziców nad dziećmi nie jest władzą absolutną. Jedynie Bóg jest Stwórcą i Panem życia, dlatego wszelkie działania rodzicielskie muszą służyć prowadzeniu potomstwa ku zbawieniu – ze świadomością, że w sprawach Bożych wolno być posłusznym wyłącznie Bogu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.