Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazania na XI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św.

x. Rafał Trytek ICR

Komentując postawę narodu wybranego Starego Testamentu, który w znacznej części nie rozpoznał Mesjasza w naszym Panu Jezusie Chrystusie, x. Rafał Trytek ICR – 13 sierpnia 2023 roku sprawujący Msze Święte w Krakowie i Wrocławiu – zaznaczył, że zaślepienie prowadzi do odrzucenia najoczywistszych dowodów boskości Zbawiciela. Dlatego też należy modlić się do Ducha Świętego o łaskę zrozumienia, abyśmy nie byli jak odstępcy, lecz naśladowali św. Annę i św. Joachima, rodziców Najświętszej Maryi Panny.

Duszpasterz Tradycji przypomniał również, że Wniebowzięcie z duszą i ciałem stało się tryumfem dzieła zbawienia nad szatanem i wielką pociechą dla wiernych. Matka Boża, której nie mogły dotknąć skutki grzechu – śmierć i związany z nią rozkład – jest zsyłającą łaski Królową w niebie. Należy jednak pamiętać, zauważył kapłan, o zamierzonej przez Stwórcę nierówności (w porządku nadprzyrodzonym) w dostępie do łask. Nierówności zapisanej również w dziejach narodów, które znajdowały wyniesienie, gdy czciły Najświętszą Maryję Pannę jako swoją Władczynię. Wśród krajów, których panujący rozpoznali w Matce Bożej Królową, można wymienić m.in. Polskę, Austrię, Bawarię, średniowieczną i wczesnorenesansową Anglię oraz Francję (w tej ostatniej święto Wniebowzięcia było świętem narodowym).

Zwracając się do wiernych zgromadzonych we Wrocławiu, x. Rafał Trytek ICR przypomniał o obecnych na ołtarzu relikwiach św. Filomeny I klasy. Ta starożytna święta, której doczesne szczątki odkryto dopiero w 1802 r., jest patronką, do której można zwracać się o wsparcie w obliczu problemów finansowych, podczas zmagań z namiętnościami, w sytuacjach beznadziejnych i podczas pracy na rzecz katolickiej Wielkiej Polski.

Św. Filomena jest również patronką Królestwa Obojga Sycylii, Żywego Różańca oraz kapłanów. Zachęcamy do modlitwy.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.