Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na II Niedzielę po Wielkanocy AD 2024 — x. Rafał Trytek

Kazania na II Niedzielę po Wielkanocy

x. Rafał Trytek ICR

Nasz Pan Jezus Chrystus tak zaplanował dzieło zbawienia, aby jak największa rzesza wiernych mogła z niego skorzystać dzięki słuchaniu Ewangelii i przyjmowaniu sakramentów świętych. Dlatego stworzył organizację duszpasterską z bardzo dobrym planem działania: Kościół katolicki, strukturę zdolną do przetrwania w choćby najbardziej niesprzyjających warunkach – nauczał x. Rafał Trytek ICR w trakcie kazań wygłoszonych 14 kwietnia 2024 roku w Krakowie i Wrocławiu.

W Niedzielę Dobrego Pasterza kapłan nawiązał do początków historii Polski, zaznaczając, że Mieszko I przyjął chrzest od instytucji misyjnej, powołanej jako reprezentacja Jezusa Chrystusa, aby zachęcać ludzi do przyjęcia prawdy Ewangelii. Kościół w swojej pracy wykorzystywał wsparcie ze strony władzy świeckiej i realia polityczne zaplanowane przez Opatrzność Bożą. Piastowie zaoferowali Kościołowi strukturę materialną, w zamian zaś zostali wszczepieni w cywilizację grecko-rzymską, rozwijaną w wiekach średnich. Polską monarchię ufundowano na szczątkach św. Wojciecha i oddaniu kraju w opiekę papieską. Po upływie wieków fundament katolicyzmu w Polsce został umocniony przez śluby lwowskie króla Jana Kazimierza i najwyższych dostojników. Przez tysiąc lat nasza Ojczyzna wzrastała w prawdziwej Wierze.

Dziś podnosi się rękę na niewinność dzieci, ich życie jest zagrożone, gdyż rządzący chcą „bawić się w Heroda” – zezwalając, by można było bezkarnie pozbyć się niechcianego dziecka. Musimy Polskę zawierzyć Maryi, żeby uchroniła nas przed wrogami. Głosów wołających na pustyni jest niewiele, módlmy się zatem o uświęcenie kapłanów. A ponieważ Majestat Boski jest obrażany, musimy zadośćuczynić Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy osobiste, rodzinne i narodowe. Przez litość dla własnych dusz i nienarodzonych orędujmy w obronie dzieci, powstrzymajmy przelewanie krwi niewinnych. Królowo męczenników, módl się za nami.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.