Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na IV Niedzielę po Wielkanocy AD 2017 — x. Rafał Trytek

Kazania na IV Niedzielę po Wielkanocy

x. Rafał Trytek

14 maja 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania skierowane do wiernych zgromadzonych na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał w nich o antyekumenicznym przesłaniu męczeństwa świętych – Bonifacego, biskupa Stanisława i x. Andrzeja Boboli SJ – którzy poświęcili życie, aby zachować wierność nieomylnemu nauczaniu Kościoła. Duch Święty gwarantuje bowiem prawdziwość i niezmienność Magisterium i jest natchnieniem apostołów oraz ich następców, aby na całym świecie głosili Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa i odpuszczenie grzechów przez Jego Krzyż – tylko Wiara katolicka prowadzi do zbawienia, a kto z nią zrywa, będzie potępiony.

Ekumenizm zaciera różnice między prawdziwym Kościołem i fałszem, który powstał z buntu przeciwko papieżom oraz pozostającym w jedności z nimi hierarchom. Dla naszej Ojczyzny prośmy więc św. Andrzeja Bobolę, którego święto Kościół obchodzi 16 maja, o wierność Wierze katolickiej i odrzucenie wszelkich błędów ekumenizmu, modernizmu, herezji i schizmy.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.