Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na uroczystość św. Stanisława AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazania na uroczystość św. Stanisława

x. Rafał Trytek ICR

Prośmy Najświętszą Maryję Pannę o łaskę doskonałej miłości do Boga i módlmy się tak jak Ona – zachęcał wiernych x. Rafał Trytek ICR, 14 maja 2023 roku wygłaszając kazania podczas Mszy Świętych sprawowanych ku czci św. Stanisława w Krakowie i Wrocławiu. Wyniesieni na ołtarze patroni – podkreślił na wstępie – znaleźli się w centrum polskiej pobożności, gdyż Kościół pragnie nam uzmysłowić, jak ważni są w życiu naszego narodu. Polska została zbudowana na relikwiach biskupa i męczennika, który zginął, składając Najświętszą Ofiarę. Tego samego dnia duszpasterz Tradycji szczególną uwagę poświęcił też kilku innym wybranym świętym, wymieniając m.in. św. Teresę od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza (jej relikwie II klasy znajdują się w Oratorium we Wrocławiu) oraz św. Katarzynę Labouré, których biografie nierozerwalnie splotły się ze wzniosłą sprawą monarchii prawowitej.

Zaślepiając króla Bolesława Śmiałego, diabeł zamanifestował nienawiść do Mszy Świętej. Tę samą nienawiść można dostrzec współcześnie, acz z tą istotną różnicą, że zaślepiona została „władza” pochodząca z uzurpacji: w trakcie tzw. obostrzeń pandemicznych kapłanów odrywano od ołtarzy, gdy nie stosowali się do niezgodnych z prawem „przepisów”. Przerywając Msze Święte, zadawano im moralne męczeństwo.

Kościół potrzebuje kapłanów, którzy nie ulękną się trudów wynikających z braku wsparcia państwa i dużych grup wiernych dla ich pracy duszpasterskiej. Dlatego katolicy w Polsce są również zaproszeni do modlitwy za nowego, wyświęconego przed kilkoma dniami duchownego – x. Piotra Jerzego Coradello.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.