Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na II Niedzielę po Objawieniu Pańskim AD 2018 — x. Rafał Trytek

Kazania na II Niedzielę po Objawieniu Pańskim

x. Rafał Trytek

14 stycznia 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni zgromadzeni na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując wydarzenia w Kanie Galilejskiej, podkreślił, że jak wino zmienia się w Krew Pańską, tak nasz Pan Jezus Chrystus w pierwszym publicznym cudzie zamienił wodę w wino, ustanawiając sakramentalne małżeństwo i zapowiadając swój przyszły związek z Kościołem. Tak również – posługując się Sakramentami – Syn Boży przemienia człowieka. Wśród nich jest kapłaństwo: po przyjęciu ważnych, katolickich święceń kapłan przestaje być zwykłym człowiekiem, stając się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusowego. Działa w Chrystusie, przez Chrystusa i z Chrystusem, jest niejako zastępcą Syna Bożego, gdyż odprawiając Mszę Świętą, zyskuje władzę nad Jego Ciałem i Krwią. Bóg pomniejsza się, aby przebywać wśród wiernych. Tak wielka władza wymaga świętości od duchownych sprawujących Najświętszą Ofiarę – módlmy się zatem słowami św. Teresy od Dzieciątka Jezus o świętych kapłanów, którzy jaśnieć będą czystością doktryny i czystością obyczajów, gotowi na wszelkie poświęcenia dla naszego Pana.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.