Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Niedzielę Przewodnią AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Niedzielę Przewodnią

x. Rafał Trytek ICR

Niedziela Przewodnia zwana jest również Białą Niedzielą, gdyż biel szat katechumenów symbolizuje czystość, niewinność i obmycie z grzechu – przypomniał x. Rafał Trytek ICR, wygłaszając kazanie podczas Mszy Świętej sprawowanej 16 kwietnia 2023 roku w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Ten zaś wierny, który po chrzcie zbrukał duszę grzechem, może szukać ratunku w sakramencie Miłosierdzia: spowiedzi. Musi jednak pamiętać, że Miłosierdzie Boże nie jest bezwarunkowe, gdyż w pewnych okolicznościach do spowiedzi można przystąpić niegodnie, zwłaszcza gdy nie wiążą się z nią żal i chęć zerwania z grzechem, wysiłek na rzecz poprawy oraz zadośćuczynienie. Również fałszywa miłość bliźniego i tolerancja dla cudzych przewin mogą prowadzić do wiecznego potępienia.

Kapłani otrzymali od naszego Pana Jezusa Chrystusa władzą sądowniczą – Syn Boży nakazał im odpuszczać lub zatrzymywać grzechy. Módlmy się zatem za duchownych, aby byli dobrymi spowiednikami i skutecznie motywowali penitentów do odrzucenia grzechu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.