Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Niedzielę Męki Pańskiej AD 2013 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Niedzielę Męki Pańskiej

x. Rafał Trytek

17 marca 2013 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie skierowane do wiernych, którzy zgromadzili się na Mszy Świętej w Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krakowie. Niedziela Męki Pańskiej rozpoczęła drugą część Wielkiego Postu — jest to czas rozmyślań o znaczeniu tej Męki dla całego świata. Życie ludzkie byłoby pozbawione sensu, gdyby nasz Pan Jezus Chrystus nie stał się Człowiekiem i nie umarł za nas. Krew Chrystusa oczyściła nasze dusze z grzechów i wyjednała nam Zbawienie.

Tylko Jezus Chrystus — jako Bóg i Człowiek — mógł wybłagać dla nas przebaczenie u Ojca. Grzech obraża Majestat Boży tak bardzo, że żaden człowiek sam z siebie nie może zadośćuczynić za swoje winy. Dlatego nasz Pan — wieczny Kapłan — złożył Ofiarę z Siebie. Od tego czasu wszystkie nasze modlitwy i ofiary muszą być składane przez miłość do Niego. Gdyby nasz Pan nie umarł za nas — wszyscy bylibyśmy potępieni na wieki.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.