Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na III Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazanie na III Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św.

x. Rafał Trytek ICR

W życiu duchowym nie ma miejsca na przeciętność – podkreślił x. Rafał Trytek ICR w trakcie kazania wygłoszonego 18 czerwca 2023 roku w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Kto zadowoli się przeciętnością, zatraci duszę, zatem sięgajmy po wysoki ideał i prośmy o to, abyśmy stali się wielkimi świętymi. Od ludzi, którzy poznali Tradycję katolicką, wymaga się więcej, zwłaszcza zaś tego, aby nie marnowali łask, natchnień i darów, które otrzymali od naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Syn Boży odrzucił zewnętrzną sprawiedliwość faryzeuszy, manifestowaną przez rytualne oczyszczenie, i przyjmował zaproszenia, aby do stołu zasiadać z grzesznikami. Każdy, kto chce zbliżyć się do naszego Pana, musi zaprosić Go do siebie – otworzyć się na działanie Łaski i podjąć pokutę. Nasz Zbawiciel czeka, gdyż Łaska jest darmowa, lecz pokutujący grzesznik musi pozwolić na jej działanie, zachowując przy tym zgodność myśli, mowy i działań.

Zmagamy się ze skutkami grzechu pierworodnego, należy zatem spodziewać się, że to zjednoczenie nie od razu będzie pełne, lecz niedoskonałość nie niweczy dobrych intencyj. Na wstępie wystarczy wola – zgoda, aby Syn Boży w nas działał, pragnienie, aby pełnić Jego Wolę, mimo że tak często dajemy się oszukiwać diabłu i „światu”. Zaniechajmy zatem próżnej mowy, rozmów na tematy nieistotne, odkryjmy pokorę i świętą bojaźń. Zwracajmy się o wstawiennictwo do Świątyni Mądrości, naszej Królowej – Niepokalanie Poczętej, a także do św. Efrema, czciciela prawdy o Niepokalanym Poczęciu, oraz św. św. Alojzego Gonzagi i Jana Chrzciciela. Pokutujmy, albowiem w niebie większa jest radość aniołów na widok nawróconego grzesznika niż radość, jaką dają im sprawiedliwi.

Nawiązując do sodomickich przemarszów ulicami polskich miast, a zwłaszcza do manifestacji grzechu, do której doszło w Warszawie, duszpasterz Tradycji zwrócił się do wiernych, aby modlili się do patronów Warszawy o miłosierdzie dla jej mieszkańców.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.