Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na święto Poświęcenia Bazylik Świętych Apostołów Piotra i Pawła AD 2018 — x. Rafał Trytek

Kazania na święto Poświęcenia Bazylik Świętych Apostołów Piotra i Pawła

x. Rafał Trytek

18 listopada 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Przypominając, że tego dnia Kościół obchodzi święto Poświęcenia Bazylik pod wezwaniami świętych Piotra i Pawła, zaznaczył, iż wznoszenie wspaniałych świątyń, w których sam Bóg mieszka w tabernakulum, pozostaje w sprzeczności z duchem „świata” zachęcającego do przeznaczania pieniędzy na rzeczy przemijające. Budowanie kościołów budzi sprzeciw, gdyż większość ludzi już zapomniała, że ich dusze zostały stworzone po to, by radować się wieczną chwałą Boga. Większość zapomniała, że jeszcze ważniejsza od piękna świątyń jest czystość duszy chrześcijanina – gotowej do przyjęcia naszego Pana w Komunii Świętej.

Kiedy nie mamy dostępu do dawnych kościołów, powinniśmy zadbać, aby nasze domy i miejsca pracy były jak najgodniejsze, zachowujące pewną skromność, a jednocześnie świadczące, że służą wiernym, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z duchem „świata” – wzorowane na domu Matki Bożej w Nazarecie. Każdy chrześcijański dom powinien być Nazaretem, gdzie Bóg przybędzie, aby przynieść zbawienie. Jednak również w przestrzeni publicznej wierni powinni bronić obecności Świętej Wiary, żeby Polska, być może dopiero za wiele pokoleń, znów stała się krajem katolickim. W tej walce, do której musimy się przygotować – do zmagań z ludźmi pragnącymi zdetronizować Boga – dysponujemy potężnym orężem: różańcem i innymi modlitwami, szkaplerzami oraz nabożeństwami.

W czasach, gdy niemoralność i brak wiary rozkładają polskie społeczeństwo, trudno równocześnie cieszyć się ze stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zważywszy, że popadliśmy w niewolę sił antykatolickich. Sami oddajemy się w niewolę ciała, diabła, ducha „świata”. Prawdziwe odzyskanie niepodległości oznacza bowiem uwolnienie się od przywar, błędów i herezji – to wszystko jest możliwe wyłącznie pod sztandarem Niepokalanej. Duch Święty posłuży się Maryją, aby pogromić wszystkich wrogów Boga i Świętej Wiary Katolickiej.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.