Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na I Niedzielę Wielkiego Postu AD 2024 — x. Rafał Trytek

Kazanie na I Niedzielę Wielkiego Postu

x. Rafał Trytek ICR

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu myśli katolików podążają ku kościołowi pod wezwaniem św. Jana na Lateranie, parafii papieskiej w Rzymie, gdzie były sprawowane najważniejsze Msze Święte. Dziś jesteśmy wygnańcami z tych wszystkich wspaniałych budynków, które w Rzymie i na całym świecie wznoszono na większą chwałę Boga, gdyż chcemy być z naszym Panem Jezusem Chrystusem i czcić Go czystą, nieskalaną wiarą. Odrzucamy szatańską pokusę, aby uwierzyć, że piękne gmachy są ważniejsze od Chrystusa, który sam jest Świątynią i Świętością. Każdy kościół ma znaczenie tylko wtedy, gdy ma związek z naszym Panem. Tę prawdę przypomniał wiernym x. Rafał Trytek ICR, 18 lutego 2024 roku wygłaszając kazanie w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny.

Współczesny stan rzeczy miał już starożytny precedens, kiedy podczas powstania żydowskiego przeciwko władzy rzymskiej św. bp Symeon wyprowadził katolików ze skazanej na zagładę Jerozolimy.

Wielki Post pozwala nam uporządkować życie w obliczu światowych pokus – wedle których posiadanie dóbr doczesnych powinno zastępować Boga. Jednak to, co dozwolone do wykorzystania, nie może być celem życia, fetyszem sprawiającym, że czujemy się lepiej. Rzeczy ziemskie przeminą, ważny zaś będzie wyłącznie stan duszy w chwili śmierci. To on przesądzi, czy będziemy szczęśliwi z Bogiem, czy nieszczęśliwi z szatanem.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.