Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na VI Niedzielę po Objawieniu AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazanie na VI Niedzielę po Objawieniu

x. Rafał Trytek ICR

Święta Elżbieta Węgierska, która pochodziła z królewskiego rodu Arpadów, wsławiła się dobroczynnością i innymi wielkimi czynami, świadcząc o prawdzie Ewangelii – przypomniał x. Rafał Trytek ICR, 19 listopada 2023 roku zwracając się do wiernych podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Stała się jedną z najpopularniejszych średniowiecznych świętych, wzorem dla chrześcijańskich władczyń, w jaki sposób służyć Bogu, ojczyźnie i dynastii.

Święta Elżbieta jest przedstawiana z koszykiem pieczywa rozdawanego ubogim. Swoim przykładem udowadniała, że można służyć naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi poprzez poświęcenie własnych dóbr w celu zaradzenia biedzie. Węgierska xiężniczka została również patronką żeńskiej gałęzi trzeciego zakonu franciszkańskiego, gdyż praktykowała bardzo trudny ideał ewangeliczny – ubóstwo, czystość i posłuszeństwo – modlitwą, pokutą i dobrymi uczynkami.

Naśladujmy św. Elżbietę oraz innych świętych wspominanych w bieżącym tygodniu. Módlmy się o cnoty, które szczególnie praktykowali na chwałę Bożą. I chociaż dzisiaj jesteśmy pozbawieni widocznego przewodnika całego chrześcijaństwa, zachowujmy wierność papieżom, wraz z nimi odrzucając ekumenizm i herezję modernizmu, a także wyrzekając się wszelkiego fałszu, błędu i jadu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.