Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na święto Zesłania Ducha Świętego AD 2013 — x. Rafał Trytek

Kazania na święto Zesłania Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

19 maja 2013 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania do wiernych, którzy zgromadzili się na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. W święto Pięćdziesiątnicy nasz Pan Jezus Chrystus dopełnił swojej obietnicy, zsyłając apostołom Ducha Świętego. Dzięki temu mógł narodzić się Kościół, w którym asystencja Ducha Świętego jest gwarancją nieomylności i niezmienności nauczania — dzięki Jego obecności Kościół katolicki jest Arką Zbawienia.

Dlatego też każdy inny Kościół — głoszący niekatolicką doktrynę, zmieniający Magisterium, ofiarujący fałszywe Sakramenty — prowadzi do wiecznego potępienia. Jeżeli nawet poza Kościołem katolickim istnieją jakiekolwiek środki zbawienia, są nimi wyłącznie dzięki Kościołowi. Módlmy się zatem o dary Ducha Świętego, abyśmy byli dobrymi katolikami, o łaskę szczerego i głębokiego nawrócenia, o poddanie się Woli Boga.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.