Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Niedzielę Nawiedzenia NMP AD 2017 — x. Rafał Trytek

Kazania na Niedzielę Nawiedzenia NMP

x. Rafał Trytek

2 lipca 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał w nich, że w dniu, który w Polsce zwany jest świętem Matki Bożej Jagodnej, rozważamy wydarzenia, kiedy to brzemienna Najświętsza Maryja Panna udała się do swojej krewnej, świętej Elżbiety, od kilku miesięcy będącej już w ciąży ze świętym Janem Chrzcicielem, aby jej usługiwać. Tego dnia św. Jan, który miał przygotowywać Izrael na przyjście Zbawiciela, w łonie matki został oczyszczony z grzechu pierworodnego – w ten sposób nasz Pan Jezus Chrystus po raz pierwszy zademonstrował swoją wszechmoc Bożą. Najświętsza Maryja Panna jest Współodkupicielką, gdyż Jej fiat stało się początkiem zbawienia, a Ona sama od chwili Zwiastowania była najściślej związana z Synem Bożym. Jest Pośredniczką Wszystkich Łask, gdyż wszystko przeobraża na większą chwałę Boga, nasze niedoskonałe modlitwy przemieniając w hymny ma Jego cześć. Jest także najdoskonalszym dziełem Boga, dlatego też we wszystkich okolicznościach powinniśmy prosić Matkę Bożą o pomoc.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.