Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazania na święto Oczyszczenia NMP

x. Rafał Trytek

2 lutego 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni w trakcie Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał w nich, że choć tego dnia Kościół obchodził święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, to święto ma przede wszystkim charakter chrystocentryczny – wraz z rytualnym oczyszczeniem Matki Bożej, wymaganym przez prawo Starego Testamentu od niewiast po porodzie, nasz Pan Jezus Chrystus został publicznie ofiarowany w świątyni swojemu Ojcu. Ta ofiara złożona przez Najświętszą Maryję Pannę jest pierwowzorem ofiar, jakie powinni składać Bogu wszyscy katolicy. Nasze uczynki i modlitwy mają znaczenie tylko wtedy, gdy są częścią tej wiecznej Ofiary Chrystusa – bez Chrystusa nie miałyby sensu.

Nasz Pan umarł na Krzyżu za wszystkie grzechy. Jego Ofiara powtarzana jest – w sposób bezkrwawy – od blisko dwóch tysięcy lat w każdej ważnie sprawowanej Mszy Świętej. Tej katolickiej Mszy Świętej nie mogą zastąpić obrządki protestantów i modernistów (neoprotestantów), w których zniesione zostało Ofertorium. Niestety, to czego nie udało się dokonać w trakcie rewolucji protestanckiej, zostało zrealizowane w latach sześćdziesiątych XX wieku. W wyniku zwycięstwa modernistów Msza Święta została zastąpiona Nową Mszą. Tym bardziej katolicy muszą cenić pozostałą garstkę ważnie wyświęconych kapłanów, którzy wciąż sprawują Mszę Świętą i odrzucają jakikolwiek kompromis z hierarchią neoprotestancką.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.