Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na święto Matki Bożej Królowej Polski AD 2017 — x. Rafał Trytek

Kazanie na święto Matki Bożej Królowej Polski

x. Rafał Trytek

2 maja 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypomniał w nim, że Matka Boża, która wytrwała pod Krzyżem i współcierpiała z naszym Panem Jezusem Chrystusem, jest Królową i Wszechpośredniczką łask – Jej zjednoczenie z Wolą Syna Bożego jest najdoskonalsze, dlatego wszelkie łaski udzielane nam przez Boga, zsyłane są przez Maryję. To właśnie z wysokości Krzyża Chrystus zawierzył świętego Jana Apostoła i Ewangelistę Matce Bożej, którą z kolei powierzył opiece św. Jana.

Tytuł Królowej Polski pochodzi prawdopodobnie z XIV wieku, a Kraków przez stulecia był miejscem Jej kultu. Zasadność tych pobożnych praktyk zyskała potwierdzenie na początku XVII wieku. W 1608 r. (a następnie prawie dwa lata później) neapolitański duchowny, o. Juliusz Mancinelli SJ, otrzymał od Najświętszej Maryi Panny polecenie, aby nazywał Ją Królową Polski. Te objawienia umocniły polskich katolików w ich stanowczej reakcji na zagrożenie protestanckie, kiedy to w ciągu stu lat połowa szlachty została zwiedziona przez herezjarchów. W 1656 roku, w obliczu potopu szwedzkiego, na którego czele stał protestancki uzurpator, król Jan Kazimierz powierzył naszą Ojczyznę Najświętszej Maryi Pannie według ślubu przygotowanego przez św. Andrzeja Bobolę. Za tymi działaniami szły decyzje polityczne, dlatego m.in. w 1764 r. sejm potwierdził, że Matka Boża jest Królową Polski.

Kilka lat po bitwie warszawskiej, kiedy udało się powstrzymać najazd bolszewicki, papież Pius XI ustanowił święto NMP Królowej Polski we wszystkich polskich diecezjach. Dziś, kiedy zło zgangrenowało „ciało” tego świata, tylko dzięki pośrednictwu Najświętszej Maryi Panny możemy przetrwać ten najstraszniejszy czas powszechnej apostazji, modernizmu i błędów.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.