Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na święto Matki Bożej Królowej Aniołów AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazanie na święto Matki Bożej Królowej Aniołów

x. Rafał Trytek

2 sierpnia 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypomniał w nim wydarzenia, które zmieniły Kościół katolicki w XIII wieku: wizję, jakiej doświadczył święty Franciszek z Asyżu, nazwany później Ojcem Serafickim, i podjęte przez niego zadanie odnowy Kościoła – powołanie Zakonu Braci Mniejszych. Chociaż działalność św. Franciszka przypadła na czasy tryumfu Kościoła, wspólnota wiernych nie pozostała wolna od słabości: zeświecczenia, skupienia się na doczesnej potędze, braku ducha Chrystusowego. Franciszek – pierwszy święty obdarzony przywilejem stygmatów – przypominał, że jeżeli katolicy chcą naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa, muszą współofiarować siebie i współcierpieć z Synem Bożym.

Święty Franciszek gorliwie starał się o zbawienie dusz i wyprosił dla pokutujących za grzechy łaskę odpustu związanego pierwotnie z kaplicą pw. Matki Bożej Anielskiej, następnie rozszerzonego na inne świątynie. Najświętsza Maryja Panna jest również Królową Aniołów, którzy pozostają na Jej rozkazy w dziele otwierania serc ludzkich na naszego Pana Jezusa Chrystusa i sprowadzania grzeszników z drogi zatracenia.

Nie wiemy, jak długie będą nasze dni, dlatego powinniśmy wykorzystywać wszystkie przywileje nadane katolikom, aby jak najpełniej korzystać z łask wypraszanych przez Matkę Bożą Anielską.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.