Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na XI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2017 — x. Rafał Trytek

Kazanie na XI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

20 sierpnia 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Komentując czytanie z Pisma Świętego o uzdrowieniu głuchoniemego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przypomniał, że wbrew twierdzeniom gnostyków Syn Boży jest istotą nie tylko duchową, lecz także cielesną – Jego człowieczeństwo jest realne, najświętsze i nieskalane. Nasz Pan troszczy się zarówno o nędzę duchową, jak i o nędzę fizyczną. Dzięki temu od blisko dwóch tysięcy lat Kościół Święty może nieustannie naśladować czyny Chrystusa – począwszy od sakramentu Chrztu. Po tym też, po naśladowaniu Chrystusa, możemy odróżnić katolików od modernistów.

Jezus Chrystus zrobił już niemal wszystko, co było niezbędne do zbawienia podążających za Nim – katolikom do wykonania została tylko niewielka cząstka. Również teraz Syn Boży w swoim Miłosierdziu pozostaje wśród nas jako więzień Tabernakulum, więzień Miłości, a ludzi duchowo martwych dzięki sakramentowi Spowiedzi przywraca do życia duchowego. Spowiedź jest więc największym cudem, jakiego można doświadczyć.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.