Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na XII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazanie na XII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św.

x. Rafał Trytek ICR

We wszystkim, co czynimy, trzeba przede wszystkim kochać Boga i bliźniego. Nasze życie musi być dobrym przykładem – tymi słowami zwrócił się do wiernych x. Rafał Trytek ICR w trakcie kazania wygłoszonego 20 sierpnia 2023 roku w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nie możemy ograniczać się do chwalenia Boga i formalnej akceptacji przepisów Kościoła, gdyż bez dobrych uczynków – np. jałmużny, modlitwy za żywych i umarłych czy pomocy chorym – wiara jest martwa.

Ludzie Starego Testamentu – nauczał kapłan Tradycji – niejednokrotnie szukali wymówek, aby nie przestrzegać wymogów, które nakładał na nich obowiązek miłości do Boga i bliźniego. To niebezpieczeństwo dotyczy również tych chrześcijan, którzy nie pamiętają, że niezbędne do zbawienia czyny są owocem Wiary i stanu łaski uświęcającej. Nie należy zatem pozostawać obojętnymi na los dusz w czyśćcu cierpiących. Zdecydowana większość wiernych w drodze do nieba musi przejść przez czyściec, aby spłacić dług za winy, których nie odpokutowała w życiu doczesnym. Modlitwą w intencji Kościoła cierpiącego możemy przyczynić się do uwolnienia bliźnich od czekających ich kar.

Jeżeli szukamy wzorców właściwego postępowania, zwróćmy uwagę na świętych, których Kościołowi dała Francja. Wśród nich x. Rafał Trytek ICR wymienił św. Bernarda z Clairvaux, opata cystersów i krzewiciela nabożeństwa do Męki Pańskiej, którego kazania nawracały Francję i resztę Europy. Przygotował w ten sposób grunt pod kolejne misje wychodzące z jego ojczyzny. Drugim wielkim świętym, jakiego kapłan Tradycji wskazał wiernym, jest król Francji Ludwik IX, wzór władcy chrześcijańskiego, do którego Polacy (podobnie jak przedstawiciele innych narodów) powinni modlić się o ustanowienie w naszym kraju władzy prawdziwie chrześcijańskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.