Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Niedzielę w oktawie Wniebowstąpienia AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazania na Niedzielę w oktawie Wniebowstąpienia

x. Rafał Trytek ICR

Tylko Święta Wiara Katolicka pozwala zrozumieć tajemnice życia wewnętrznego Trójcy Świętej – nauczał x. Rafał Trytek ICR w trakcie Mszy Świętych sprawowanych 21 maja 2023 roku w Krakowie i Wrocławiu. Duszpasterz Tradycji cytował słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zapowiedział apostołom, że pośle im Ducha Pocieszyciela pochodzącego od Ojca. Dzięki asystencji Ducha Świętego Kościół od czasów apostolskich pozostał wolny od błędów i zachował nienaruszoną doktrynę.

Popatrzmy na dwa tysiące lat historii Kościoła – zachęcał kapłan, wskazując, że mimo widocznego dziś upadku zewnętrznego majestatu Kościoła i braku najwyższych pasterzy, ocaliliśmy strukturę: hierarchię, sakramenty i obrządki, a także prawo kanoniczne, które uświęca życie Kościoła i nie pozwala na nauczanie rzeczy grzesznych.

Dziękujmy Synowi Bożemu, że posłał Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca. Dziękujmy za Kościół i módlmy się, by trwał nienaruszony do końca świata. Równocześnie musimy zdawać sobie sprawę z zagrożeń – w obliczu cierpienia wielu katolików może odpaść, jeśli nie będą ufać słowom naszego Pana zapisanym w Ewangelii. Aby przekroczyć wąską bramę zbawienia, katolicy powinni brać przykład ze świętych, np. upamiętnionych w kalendarzu liturgicznym na najbliższe dni: św. św. Rity, Filipa Nereusza, Bedy Czcigodnego oraz Augustyna z Canterbury.

X. Rafał Trytek przypomniał również o rocznicy urodzin śp. x. biskupa Daniela Dolana (1951–2022) i zwrócił się do wiernych o modlitwę za spokój jego duszy. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.