Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2018 — x. Rafał Trytek

Kazania na XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

Obowiązki poddanego wobec władzy i szczególna rola Najświętszej Maryi Panny jako Pośredniczki Wszystkich Łask – to główne tematy, które x. Rafał Trytek poruszył w kazaniach wygłoszonych 21 października 2018 roku podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Wezwał w nich, aby zgodnie ze wskazaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa nie zaniedbywać świadczeń na rzecz państwa, jeżeli wiążą się z realizacją słusznych oczekiwań. Najpierw jednak trzeba pamiętać o zobowiązaniach wobec Boga, który jest źródłem prawowitej władzy – jeżeli państwo przywłaszcza sobie kompetencje odnoszące się do Prawa Bożego i chce zastąpić Boga, musimy się temu sprzeciwiać. Podobnie musimy przeciwstawiać się nadmiernym obciążeniom podatkowym, które prowadzą jedynie do rozrzutności i marnowania pieniędzy.

Współcześnie wśród ludzi uważających się za katolików zanika świadomość, jakie są obowiązki wiernych wobec Boga i Jego Kościoła. Jest tak również dlatego, że pozostało niewielu duszpasterzy ufających Opatrzności i Niepokalanej. Najświętsza Maryja Panna ma wyjątkowe zadanie w dziele zbawienia, gdyż – wypełniona przez Ducha Świętego – nigdy nie sprzeciwiła się Woli Bożej i wypełniała ją w sposób najdoskonalszy. Ona, Niepokalane Poczęcie, jest ucieczką grzeszników: jeżeli wątpimy o własnych siłach, jeśli nie wierzymy, że stać nas na poprawę swojego życia, Matka Boża umocni nas, gdyż jest w Jej mocy uczynić każdego grzesznika wielkim świętym. Tę prawdę przez wieki krzewiły liczne zakony, łącznie z polskim, założonym przez ojca Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego, marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.