Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XIV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2016 — x. Rafał Trytek

Kazania na XIV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

21 sierpnia 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Cytując ostrzeżenie naszego Pana Jezusa Chrystusa, że nie można jednocześnie służyć dwóm panom – Bogu i pieniądzom – zaznaczył, iż nie należy za wszelką cenę gromadzić dóbr, aby posiadać ich więcej, niż jest to konieczne do życia. W pogoni za bogactwem możemy nadużyć darów Stwórcy. Powinniśmy natomiast wzorować się na świętych, również tych pochodzących ze stanu drugiego, którzy swoją szczególną pozycję społeczną traktowali jak służbę i rezygnowali ze wszelkich zbytków, nadmiar dóbr dobrowolnie przekazując bliźnim. Wśród takich świętych wspominanych w sierpniu można wymienić świętą Joannę Franciszkę de Chantal i króla Francji, świętego Ludwika IX.

Ludwik Święty zdawał sobie sprawę z tego, że jego panowanie jest przedłużeniem władzy Chrystusa Króla, że został królem z poruczenia Bożego, więc jest również wykonawcą Jego woli. Sprawy państwowe muszą być podporządkowane zasadom wynikającym z wiary katolickiej – tylko wtedy suweren może swój lud prowadzić do Nieba. Dziś, w czasach powszechnej apostazji, ten wzór doskonałego monarchy pozostaje przewodnikiem w kwestiach politycznych. Podążając za tym przykładem, dbajmy, aby służyć Chrystusowi i nie zatracić jedynego ważnego celu doczesnej egzystencji – osiągnięcia Nieba.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.