Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na III Niedzielę po Objawieniu AD 2024 — x. Rafał Trytek

Kazania na III Niedzielę po Objawieniu

x. Rafał Trytek ICR

Nasz Pan Jezus Chrystus wykorzystywał czynione przez siebie cuda, aby ukazać idącym za Nim, jakie znaczenie ma wielka wiara tych, którzy pragną być uzdrowieni – nauczał x. Rafał Trytek ICR, sprawujący 21 stycznia 2024 roku Msze Święte w Krakowie i Wrocławiu. Syn Boży zapowiedział także nadejście nowych czasów: komentując zachowanie przywołanego w Ewangelii dowódcy, stwierdził, że nie widział w Izraelu tak wielkiej wiary jak u tego setnika. Ludy, które nie były wybrane i przez tysiąclecia pozostawały z dala od Pana Boga, tęskniły za Stwórcą i przyjmowały cuda jako świadectwo Boskości i misji naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ci natomiast, których przodkowie żyli niegdyś znacznie bliżej Boga, wzgardzili Zbawicielem. Również dla współczesnych wiernych jest to przestroga, abyśmy pozostawali w pokorze.

Zadaniem Kościoła katolickiego jako instytucji było przygotowanie ewangelizacji wszystkich ludów świata. Przyszłe katolickie narody stawały się jego częścią poprzez chrzest i podporządkowanie się władzy papieży. Tak było m.in. z Francją i Polską. Król Franków przyjął z rąk św. Remigiusza chrzest i przez wiele setek lat jego następcy i ich poddani wyznawali wiarę nieskażoną błędem i herezją. Niestety, siły zła prowadziły działalność wywrotową w krajach katolickich, a ich ofiarą stał się zgilotynowany 21 stycznia 1793 r. król Francji i Nawarry Ludwik XVI (potomek – przypomniał duszpasterz Tradycji – także wielkopolskiego rodu Leszczyńskich). Rewolucjoniści w akcie świętokradztwa targnęli się na Pomazańca Bożego. Drugi z procesów rewolucyjnych w osiemnastowiecznej Europie doprowadził natomiast do likwidacji państwa polskiego. Nasza ojczyzna została rozdarta przez protestanckie Prusy, prawosławną Rosję i pogrążającą się w błędach józefinizmu Austrię.

Dziś powinniśmy poświęcić Polskę jej świętym patronom oraz Królowej – Najświętszej Maryi Pannie. Zwracajmy się do nich, prosząc, aby Polska ponownie stała się krajem katolickim, w którym przywrócone będą sprawiedliwość i praworządność, a także chrześcijańskie zasady współżycia społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.