Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na IX Niedzielę po Zielonych Świątkach AD 2018 — x. Rafał Trytek

Kazania na IX Niedzielę po Zielonych Świątkach

x. Rafał Trytek

22 lipca 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując zachowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zapłakał nad losem Jerozolimy i tamtejszej Świątyni zbudowanej ku czci Jego Ojca, przypomniał, że wszystko, co mamy, powinniśmy złożyć Chrystusowi, należy bowiem pokładać w Nim absolutną ufność, a także uświadomić sobie, że we wszystkim zależymy od Niego. Nasz Pan chce, abyśmy z Nim przeżywali każde wydarzenie, zarówno wesołe, jak i smutne.

Jerozolima została skazana na zagładę, kiedy Żydzi sprzeniewierzyli się swojemu wybraństwu i służyli namiętnościom. Jest to przestroga dla nas, gdyż Kościół Święty jest nowym świętym miastem, świątynią, w której mieszka sam Bóg. Jezus Chrystus został z wiernymi, aby nas wspierać i prowadzić do zbawienia. Nasze życie jest Jego własnością, dlatego Bóg nie zadowoli się, jeżeli dla Niego wyznaczymy niewielki obszar. Ostatecznie, jeśli nie będziemy słuchać Boga i nie odpowiemy na Jego dobroć, będziemy słuchać diabła.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.