Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XXI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazania na XXI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św.

x. Rafał Trytek ICR

Kiedy Bóg przebacza nam grzech, przebacza nieskończenie wiele, gdyż każdy grzech śmiertelny jest nieskończoną obrazą Jego Majestatu. Świętość Boga jest dla nas niewyobrażalna – nauczał x. Rafał Trytek ICR, zwracając się do wiernych, którzy 22 października 2023 roku zgromadzili się na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Uczynki zdecydują o naszym przyszłym losie. Bóg bowiem jest nieskończenie dobry, miłosierny i zawsze gotowy do przebaczania, my natomiast mamy problem z tym, żeby wzorować się na Nim i wybaczać bliźnim winy czy też darować długi – które są tylko niewielką krzywdą w stosunku do obrazy doświadczanej przez Stwórcę.

Ewangelia wprost zaprzecza twierdzeniom Marcina Lutra i innych herezjarchów, że nie zostaniemy rozliczeni z uczynków. Jeśli nie będziemy postępować jak Pan Bóg, będziemy straszliwie cierpieć, dług spłacając przez wieczność.

Przebaczanie nie jest proste, gdyż pycha upodabnia grzeszników do szatana. Jego pokusy prowadzą do uwielbienia doczesności i buntu przeciwko Bogu, dlatego musimy ćwiczyć się w skromności, prosić o wielką pokorę i wzorować się na naszym Panu Jezusie Chrystusie. Toczymy walkę nie tylko przeciwko ciału i pożądliwości, lecz także przeciwko szatanowi, który nas zwodzi w sposób niełatwy do rozpoznania. Na tę najcięższą z wojen musimy uzbroić się w tarczę Wiary i miecz Słowa Bożego.

W boju przeciwko szatanowi mamy doborowe towarzystwo aniołów, którzy oparli się pokusie pychy. Wśród nich jest święty archanioł Rafał – zapamiętany w Starym Testamencie jako ten, który pokonał demony nieczystości zabijające łaskę Bożą. Zwracajmy się do tego archanioła, abyśmy dzięki jego pomocy dotarli do nieba, wcześniej zaś wszelkie ziemskie dobra wykorzystywali na chwałę Stwórcy.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.