Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XX Niedzielę po Zielonych Świątkach AD 2022 — x. Rafał Trytek

Kazania na XX Niedzielę po Zielonych Świątkach

x. Rafał Trytek ICR

Pijaństwo, grzech, o którym pisał św. Paweł Apostoł, powoduje degradację moralną i materialną – przypomniał x. Rafał Trytek ICR w trakcie kazania wygłoszonego we wrocławskim Oratorium Świętego Józefa Opiekuna Kościoła Świętego. Nieumiarkowanie oddala od Boga, unicestwia bowiem wolną wolę, rozbija rodziny, wyniszcza całe społeczności, jest również źródłem innych grzechów, m.in. nieczystości i zabójstw dzieci spłodzonych pod wpływem alkoholu – w obliczu pokus jesteśmy bezbronni. Kościół nie wymaga od katolików całkowitej abstynencji, nie pozwala jednak na powodujące utratę świadomości nadużywanie napojów alkoholowych.

Duszpasterz wiernych Tradycji wygłosił również kazanie podczas Mszy Świętej sprawowanej tego samego dnia, 23 października 2022 roku, w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Odwołał się w nim do przykładu patrona Krakowa i archidiecezji krakowskiej, św. Jana Kantego. Z tym wybitnym kapłanem kojarzony jest początek szczęśliwego stulecia Krakowa – epoki licznych świętych i rozkwitu stołecznej akademii. Św. Jan Kanty wykładał depozyt Wiary i doczekał się znakomitych uczniów. Jego wiedzy dorównywała miłość, jaką żywił do Boga i bliźnich – zarówno, kiedy praktykował miłosierdzie wobec ubogich, jak i wtedy, gdy w roli doradcy i ojca duchowego kierował wiernych w stronę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Stosował się najściślej do wymagań Ewangelii, a jego cnoty przyciągały innych do świętości.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.