Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazania na XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

23 sierpnia 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. W czytaniach przeznaczonych na ten dzień Kościół zachęca wiernych do zastanowienia się, kim jest nasz Pan Jezus Chrystus, w Starym Testamencie obiecany Abrahamowi jako jego błogosławiony potomek, który w Nowym Testamencie uzdrawia zarówno choroby ciała, jak i duszy.

Zachowanie trędowatych po przywróceniu im zdrowia – spośród nich tylko Samarytanin wrócił, aby podziękować Chrystusowi za otrzymaną łaskę – to symbol zapowiedzianego upadku narodu żydowskiego, do którego Bóg posyłał wcześniej proroków i obdarzał licznymi błogosławieństwami, oraz przyjęcia Syna Bożego przez obcych. Trąd symbolizował grzech – chorobę duszy jeszcze straszniejszą od trądu. Człowiek wyniszczony przez grzech może wyglądać na szczęśliwego, może cieszyć się urodą i powodzeniem, lecz choroba prowadzi go do wiecznego potępienia.

Bez wdzięczności za otrzymane łaski nie jest możliwe życie duchowe. Katolicy muszą naśladować uzdrowionego Samarytanina, unikając pokusy myślenia, że jesteśmy wybrani – jesteśmy bowiem niegodni i otrzymaliśmy Wiarę jako dar, który łatwo można stracić.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.