Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Wigilię Bożego Narodzenia AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Wigilię Bożego Narodzenia

x. Rafał Trytek ICR

Dzięki dobrze przeżytej Wigilii możemy uświadomić sobie, że całe życie jest oczekiwaniem na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i zdążaniem do ostatecznego końca, w którym zdecyduje się, czy na wieki będziemy przebywać w niebie, czy też będziemy cierpieć, gdyż wzgardziliśmy Chrystusem i Jego Przenajdroższą Krwią – nauczał x. Rafał Trytek ICR w trakcie Mszy Świętej sprawowanej 24 grudnia 2023 roku w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Święci wszystko podporządkowywali nadejściu Chrystusa – wśród nich był św. Jan Kanty, którego pięćset pięćdziesiąta rocznica śmierci przypadła właśnie na tegoroczną Wigilię. Dla niego Syn Boży zawsze był w centrum, zarówno w codziennym życiu, jak i podczas nauczania studentów Akademii Krakowskiej. Poprzez sakramenty i nauczanie Wiary przygotowywał dusze na spotkanie ze Zbawicielem. Dziś potrzebujemy jego wstawiennictwa, aby nasze umysły nie pozostawały w zaciemnieniu przez najgorsze grzechy i namiętności. Musimy oczyścić się z każdego fałszu i grzechu – zwłaszcza pychy. Trwajmy w pokorze, której nauczał nasz Pan Jezus Chrystus.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.