Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na Ostatnią Niedzielę roku liturgicznego AD 2019 — x. Rafał Trytek

Kazanie na Ostatnią Niedzielę roku liturgicznego

x. Rafał Trytek

24 listopada 2019 roku x. Rafał Trytek, wygłaszając kazanie podczas Mszy Świętej sprawowanej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, przypomniał, że od kilkudziesięciu lat w skali świata realizowany jest diabelski plan obalenia władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Szatan chce być władcą tej ziemi. Katolicy stoją w obliczu zapowiedzianej przez Syna Bożego próby.

Przez wieki miejsca kultu katolickiego tworzono na większą chwałę Bożą. Budowano wspaniałe świątynie, gdyż w nich była odnawiana Najświętsza Ofiara złożona na Krzyżu. Współcześnie zaś Nowa Msza, która jest wytworem ludzkim, a nie dziełem Boga, pustoszy świątynie i serca. W ciągu 50 lat wnętrza kościołów podlegały deformacji, a jej symbolem stały się zastępujące ołtarze neoprotestanckie stoły, przy których gromadzą się uczestnicy wieczerzy. Ponieważ między obrządkiem a doktryną musi istnieć zgodność, Nowa Msza zaistniała właśnie jako wyraz fałszywej doktryny, zawierającej obok innych błędów ekumenizm i wolność religijną.

Rewolucja lat sześćdziesiątych XX wieku ma coraz bardziej przerażające konsekwencje. Już w październiku 1986 r. Jan Paweł II zorganizował spotkanie ekumeniczne w Asyżu, w którego trakcie wyznawcy fałszywych kultów modlili się do swoich bożków. W październiku 2019 r. jego następca zwołał w Rzymie tzw. synod amazoński, którego uczestnicy czcili „matkę ziemię” – włoscy biskupi Nowego Kościoła opublikowali nawet modlitwę do Pachamamy. Tej straszliwej obrazy Boga dokonali ludzi przebrani za katolickich hierarchów.

W obliczu tej próby – jako wspólnota wiernych – musimy zadośćuczynić Bogu modlitwą i pokutą, upraszając nawrócenia apostatów. Powinniśmy również wykorzystywać każdy dzień, aby Jezus Chrystus królował w naszych sercach, albowiem branie Jego Imienia na sztandary dopóty będzie nieskuteczne, dopóki On nie zapanuje w sercach katolików.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.