Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego AD 2015 — x. Rafał Trytek

Kazania na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

x. Rafał Trytek

24 maja 2015 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał w nich, że święto Zesłania Ducha Świętego kończy cykl rozważań o życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa – trwający od Adwentu (Wcielenie) do Zesłania Ducha Świętego po Wniebowstąpieniu Syna Bożego. Bóg oznajmił ludziom prawdę, która nie była jeszcze znana w Starym Testamencie, że jest jednością Trzech Osób. Duch Święty objawił się jako ostatni – jako stwórcza moc, która zapoczątkowała Kościół Święty i dzięki której ten Kościół od czasów apostołów aż do końca świata zachowa w sposób nieomylny i niesplamiony żadnym fałszem wszystko, co powiedział Chrystus. Duch Święty jest zatem fundamentem Kościoła.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.