Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na święto św. Bartłomieja Apostoła AD 2014 — x. Rafał Trytek

Kazania na święto świętego Bartłomieja Apostoła

x. Rafał Trytek

24 sierpnia 2014 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni w trakcie Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując czytanie z Ewangelii świętego Łukasza, zwrócił uwagę, że nasz Pan Jezus Chrystus, wieczny Pośrednik pomiędzy Bogiem Ojcem i ludźmi, przed wyborem apostołów spędził noc na modlitwie, oddając doskonale chwałę Ojcu. Ta modlitwa to wzór dla wszystkich wiernych – nie ma bowiem modlitwy, która trwałaby zbyt długo, która byłaby zbyt wielkim wysiłkiem wobec Majestatu Boga. Musimy poświęcać każdy dzień, aby wytrwałą modlitwą przyczyniać się do dzieła zbawienia.

Każdy, kto podąża za Chrystusem, ma swoją szczególną misję – zależy ona od miejsca w hierarchii Kościoła Świętego. Wśród ludu Bożego nie ma absolutnej równości, jest hierarchia wynikająca z wszechwiedzy Boga, Jego doskonałej znajomości ułomnej natury człowieczej. Dlatego musi istnieć rozróżnienie między apostołami i ich następcami a świeckimi wiernymi. Bóg działa w Kościele poprzez wybranych, którzy są naczyniami Jego Łaski.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.