Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na XVII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazanie na XVII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św.

x. Rafał Trytek ICR

Nominalni „katolicy”, którzy tylko materialnie przynależą do Kościoła, lecz nie wyznają prawdziwej Wiary, coraz częściej traktują Syna Bożego jak „zwykłego Jezusa”: proroka, lecz nie Boga – zauważył x. Rafał Trytek ICR, 24 września 2023 roku zwracając się do wiernych zgromadzonych w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Modernistyczna hierarchia nie zwalcza tych błędów, a przecież, jeśli nasz Pan Jezus Chrystus nie jest Bogiem, żadnego sensu nie mają Wiara katolicka, Msza Święta i sakramenty. Od kilku dekad obserwujemy recydywę herezji ariańskiej, tej samej, która utorowała drogę mahometanizmowi.

Przez wieki Kościół nauczał, że są tylko jedna Wiara i jeden Chrzest, których trzeba bronić przed herezjami, a heretyków – nawracać. Wśród nawróconych z arianizmu był późniejszy męczennik, św. Zygmunt I, król Burgundów. Monarchę zamordowano 1500 lat temu, gdy czynił pokutę za grzechy. Jego kult zakorzenił się w Polsce, która miała trzech władców tego imienia.

W kontekście walki z herezją – prowadzonej w imię miłości do Boga i bliźniego – należy rozumieć sens święta Matki Bożej od Wykupu Niewolników i heroizm działań Zakonu Najświętszej Marii Panny Łaskawej (mercedariuszy). Zakonnicy poświęcali nie tylko dobra materialne, aby z rąk mahometan ratować członków Kościoła – niejednokrotnie ofiarowali również własną wolność i życie, aby ocalić przed grzechem apostazji tych, którzy byli blisko wyparcia się Trójcy Świętej. Przykład mercedariuszy pozostaje ważny dla współczesnych katolików – w naszych czynach musi być widoczna prawdziwa miłość.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.