Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Boże Narodzenie i święto św. Szczepana AD 2012 — x. Rafał Trytek

Kazania na Boże Narodzenie i święto św. Szczepana

x. Rafał Trytek

25 i 26 grudnia 2012 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania w trakcie Mszy Świętych sprawowanych w oratoriach Wrocławia i Krakowa. Wcielenie Słowa Bożego jest wielką tajemnicą, o której mówi Ewangelia czytana w święto Bożego Narodzenia. Nasz Pan Jezus Chrystus stał się Człowiekiem i narodził się, aby dać ludziom niezbędne im łaski – musimy adorować Go jako Króla, który odwiedza nas w doczesnym życiu.

Okoliczności narodzin naszego Pana służą przypomnieniu wiernym, że na Ziemi jesteśmy wyłącznie pielgrzymami, którzy nie mają niczego własnego, niczego, co nie pochodziłoby od Boga. Dlatego musimy być mądrzejsi niż żydzi, którzy nie uznali Jego królowania, musimy mieć serca otwarte na Miłość Bożą, uwierzyć, że Jezus Chrystus naprawdę jest Synem Bożym, który sądzi żywych i umarłych.

Chrześcijaństwo od początku swojego istnienia prześladowano, Kościół zbudowany jest na krwi męczenników, którzy cierpieli w imię naszego Pana. Prośmy Boga – za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny – aby dał nam wiarę na miarę tej, którą miał św. Szczepan, pierwszy męczennik. Łaska wytrwania do końca jest największą łaską, jaką można wyprosić. Prośmy nieustannie o tę łaskę – każdy, kto odchodzi od Kościoła Świętego, kto umiera w grzechu śmiertelnym, będzie potępiony na wieki. Błagajmy o dobrą śmierć, o dobre przygotowanie się do niej, godne prawdziwego katolika.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Msza Pasterska, Wrocław AD 2012

Msza Pasterska, Wrocław AD 2012

Wersja audio

Msza Anielska, Wrocław AD 2012

Nagranie wideo

Msza Anielska, Wrocław AD 2012

Msza Anielska, Wrocław AD 2012

Msza Anielska, Wrocław AD 2012

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.