Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na Boże Narodzenie i Uroczystość św. Szczepana AD 2013 — x. Rafał Trytek

Kazania na Boże Narodzenie i Uroczystość św. Szczepana

x. Rafał Trytek

25 i 26 grudnia 2013 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Zachęcił w nich do zastanowienia się nad tym, jak wielkiego cudu dokonał Bóg poprzez Wcielenie. Powinniśmy przy tym rozważać wzajemne relacje i wewnętrzne życie Osób w Trójcy Przenajświętszej.

Wcielenie jest odzwierciedleniem w ziemskim porządku aktu zrodzenia Syna – Drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej. Bóg powrócił na Ziemię jako Człowiek i zamieszkał między ludźmi, aby dokonać dzieła Zbawienia. Nasz Pan Jezus Chrystus jest Królem i Zbawicielem, który Krwią nabył nas na własność – Bóg, który jest nieskończenie szczęśliwy, stał się Człowiekiem, aby cierpieć za nas. Świat bez Chrystusa, wiecznego Światła, byłby absolutną ciemnością. Wszystko bowiem, co istnieje, powstało z woli Boga, bez Niego nie jesteśmy w stanie poruszyć palcem, sformułować choćby jednej myśli.

Potrzebujemy Miłości Chrystusowej. Prawdziwy uczeń Chrystusa powinien naśladować świętego Szczepana, pierwszego Męczennika, który przez wierność naszemu Panu oddał za Niego życie. Uczynił to bez gniewu i żalu, do ostatniej chwili modląc się pokornie za prześladowców. Święty Szczepan umarł, aby dać świadectwo, że nasz Pan Jezus Chrystus panuje razem z Bogiem Ojcem i zasiada po Jego Prawicy. Również dziś, jako katolicy, musimy być również przygotowani, że będziemy wezwani do cierpienia, aby zaświadczyć o Prawdzie.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

Oratorium Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty, Boże Narodzenie AD 2013 — fot. Adrian Nikiel

Oratorium Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty, dzień św. Szczepana AD 2013 — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.