Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na IV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazania na IV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św.

x. Rafał Trytek ICR

Prawdziwy Kościół możemy rozpoznać po tym, że jego kapłani trudzą się, prowadząc połów dusz dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, i naśladują w tej pracy pierwszego papieża, św. Piotra – nauczał x. Rafał Trytek ICR, 25 czerwca 2023 roku zwracając się do wiernych zgromadzonych na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Syn Boży zbudował Kościół na ludziach świadomych własnej niedoskonałości, lecz umocnił powołanych swoją Łaską. To dzięki niej apostołowie i ich następcy byli w stanie wyrywać dusze z rąk szatana, tocząc nawet bezpośrednie boje z diabłem. Świeccy wierni powinni wspierać modlitwą katolickich kapłanów.

Jednym z duszpasterzy, którzy musieli znosić fizyczne ataki złego ducha, był patron proboszczów i wzór dla całego stanu pierwszego, św. Jan Chrzciciel Maria Vianney. Jego poświęcenie, modlitwy, akty pokuty i posty były sprzeczne z duchem rewolucji antyfrancuskiej – tej samej, która zniszczyła seminaria i sprawiła, że bycie kapłanem stało się niezwykle trudne. Mimo że Proboszcz z Ars nie cieszył się wybitnymi zdolnościami, trafił na duchownych, którzy wskazali mu właściwą drogę. Jego życie dowodzi, że dla katolika przeszkody mogą być błogosławieństwem, a trudności – okazją do ćwiczenia się w cnotach. Kapłan przyczynił się do rozwoju kultu św. Filomeny, w której, po odkryciu jej szczątków na początku XIX stulecia, rozpoznał osobę mogącą pomóc mu w pracy dla dobra dusz. Niewielka miejscowość Ars dzięki tym staraniom stała się ważnym celem pielgrzymek.

Duszpasterz Tradycji nawiązał również do czci, jaka otacza wizerunek Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, który zaginął po zdobyciu Rzymu przez wojska napoleońskie, a odnaleziony został za pontyfikatu papieża Piusa IX. Od tego czasu cudowny obraz jest najczęściej reprodukowanym przedstawieniem Maryjnym, a do rozpropagowania związanego z nim kultu przyczynili się członkowie zakonu redemptorystów, obecni również na ziemiach polskich.

X. Rafał Trytek ICR przypomniał też wiernym z Wrocławia, że patron ich miasta, św. Jan Chrzciciel, zginął za czystość, gromiąc publiczną niemoralność ówczesnej władzy. Mimo że ten prekursor naszego Pana Jezusa Chrystusa właśnie jako męczennik widnieje w herbie stolicy Śląska, Wrocław jest kolejnym miejscem, w którym promowane są najgorsze, wołające o pomstę do Nieba grzechy1. Świadomi, jaka kara dosięgła Sodomę i Gomorę z powodu ich występków, módlmy się – zachęcał kapłan – aby św. Jan Chrzciciel orędował za nami przed Tronem Boga.

Módlmy się również za wstawiennictwem św. Wilhelma, opata, pustelnika i reformatora zakonu św. Benedykta, o łaski niezbędne katolickiemu duchowieństwu. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo


1 W ciągu ostatnich kilku lat prezydent Wrocławia, pan Jacek Sutryk, obejmował patronatem manifestacje, których celem jest wymuszanie publicznej aprobaty dla grzechów wołających o pomstę do Nieba, w tym sodomii i aborcji. Wrocław ma być miastem przyjaznym LGBT+.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.